In-Line Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM

DOKÜMANLAR
Daha detaylı bilgi için

Verimliliği en üst noktaya taşımak için geliştirilmiş hidrolik tasarıma ve anti-block teknolojisine sahip yeni nesil ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarıdır. ecocirc BASIC N versiyonu AISI 304 paslanmaz çelik pompa gövdeli olması sayesinde kullanım ve içme suyu uygulamalarında kullanılabilir.

Not: ecocirc PREMIUM modellerinde üç farklı kontrol seçeneği, tapa ve çoklu ekran bulunur. 

• Patentli “Anti-Block” teknolojisi

• Kuru çalışma koruması

• Mil bulunmayan eşsiz küresel motor tasarımı

• Gelişmiş motor teknolojisi

• Kendiliğinden yataklamalı fan ve rotor grubu

• Otomatik hava purjörü

• Hızlı bağlantı

• Kolay ayarlama

 

POMPA ÖZELLİKLERİ
Gövde Kataforez Kaplı Dökme Demir
Rotor Grubu Paslanmaz Çelik & Kompozit Malzeme & Karbon
TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Debi 3,2 m³/h
Maksimum Basma Yüksekliği 6 m
Pompalanan Sıvı Sıcaklığı -10 ˚C ÷ + 110 ˚C
Maksimum Çalışma Basıncı 10 bar (PN 10)
Elektrik Bağlantısı 200 – 240 Volt, 50 / 60 Hz
Enerji Verimliliği ErP 2015 uyumlu
Koruma Sınıfı IP44
İzolasyon Sınıfı F

Detaylı bilgi formu

* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA FORMU


25.01.2019 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni kapsamında kişisel verilerimin işbu formda açıklandığı şekilde, tarafımla iletişim formunda belirttiğim konuya ilişkin gerektiği takdirde birden çok defa iletişime geçilmesi, müşteri istatistiklerinin oluşturulması, iletişim formunda belirttiğim sorunun giderilmesi, ilgili kişilere ve çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişiler dahil olmak üzere iletişim formunda belirttiğim konunun çözümüyle ilgili olmak üzere Bankalar Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle ve çağrı merkezi hizmeti aldığımız üçüncü kişiler dahil olmak üzere iletişim formunuzda belirttiğiniz konunun çözümüyle ilgili olmak üzere üçüncü kişilere aktarılması ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi adına gerekli görülen işlemler amacıyla veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için Alp Pompa Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin 25.01.2019 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni aracılığıyla haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI BİLGİLENDİRME METNİ

            Şirketimiz; Alp Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve tarafınızla ürünlerimiz ve şikayetleriniz başta olmak üzere genel olarak iletişime geçmek adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, kişilik verileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla internet sitemizdeki iletişim formu kapsamında iletmiş olduğunuz tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz vermeniz halinde açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

            Kişisel verileriniz, tarafınızla iletişim formunda belirttiğiniz konuya ilişkin gerektiği takdirde birden çok defa iletişime geçilmesi, müşteri istatistiklerinin oluşturulması, iletişim formunda belirttiğiniz sorunun giderilmesi, ilgili kişilere ve çağrı merkezi hizmeti aldığımız üçüncü kişiler dahil olmak üzere iletişim formunuzda belirttiğiniz konunun çözümüyle ilgili olmak üzere üçüncü kişilere aktarılması ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

            Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler Bankalar Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle ve çağrı merkezi hizmeti aldığımız üçüncü kişiler dahil olmak üzere iletişim formunuzda belirttiğiniz konunun çözümüyle ilgili olmak üzere üçüncü kişilere paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ

            Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının sona ermesi üzerine veya daha öncesinde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilecektir.
Mail: info@etna.com.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: +90 216 561 47 74
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, satın alınan ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.