Faydalı Bilgiler

Açık genleşme tanklı sistemlerde;  genleşme tankının konumu, sistem statik basıncının belirlenmesinde etkendir.

Aşağıdaki çizimden de görüleceği üzere sirkülasyon pompası 3,5 mSS statik basınca sahiptir.

Genel kural olarak; sirkülasyon pompası sistem çıkışına konumlandırılmalıdır. Böylelikle kavitasyon problemleri giderilmiş ve açık genleşme tankındaki suyun taşmasının da önüne geçilmiş olur.

c.m.w : mSS (metre su sütunu)