Yangınla Mücadele Sistemleri

TS EN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası

DOKÜMANLAR
Daha detaylı bilgi için

TS EN 12845+A1 standardı, EN 12845 + A1 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş "Türk Yangın Standartı" dır.

TS EN 12845+A1 standardının oluşum sürecinde; CEN tarafından kabul edilen EN12845 standardı esas alınmış olup, TSE Mühendislik Hizmetleri ihtisas Grubun' ca, TSE teknik kurulunun 19 Temmuz 2012 tarihli toplansında "Türk Standartı"olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

POMPA ÖZELLİKLERİ
Pompa gövdesi Uçtan emişli geri çekmeli tip (back pull out)
Pompa gövde malzemesi GGG25, GGG40 veya AISI304
Pompa mili AISI420 Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Mekanik salmastra veya yumuşak salmastra(5 sıra)
Kaplin bağlantısı Spacer kaplin(ara parçalı kaplin)
Çark(fan) GGG25, AISI304 veya bronz
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapalı vana basıncı Anma basıncının % 125 i dir
Maksimum yük Debi değeri % 140 a çıktığında basınç, anma basıncının %70 den düşük olmamalıdır.
Yedekleme İki pompalı sistemlerde pompaların her biri belirlenen debi ve basıncı tek başına sağlayabilmelidir. Üç pompalı sistemlerde her bir pompa anma debisinin %50 ni karşılayacak şekilde seçilebilir
Emiş hattı su akış hızı Pozitif emişte su akış hızı 1.8m/s, negatif emişte ise 1.5 m/s.