Faydalı Bilgiler

TS EN 12845:2015/AC:2016 :2016;) standardı; EN 12845:2015 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı”dır.