Yangınla Mücadele Sistemleri
TS EN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası
TS EN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası
İNCELE
NFPA 20 Normuna Uygun Yangın Pompası
NFPA 20 Normuna Uygun Yangın Pompası
İNCELE
UL Listeli ve FM Onaylı Yangın Pompası
UL Listeli ve FM Onaylı Yangın Pompası
İNCELE
Konutsal Yangın Pompaları
Konutsal Yangın Pompaları
İNCELE
Hızır Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası
Hızır Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası
İNCELE
Taşınabilir Dizel Yangın Pompası
Taşınabilir Dizel Yangın Pompası
İNCELE

Yangınla Mücadele Sistemleri Neden Önemlidir ?

Yangın, kontrolümüz dışında gelişen “yanma prosesi” sonucu, ağır can ve mal kaybına uğrama ihtimalimiz olan afetlerin başında gelmektedir. Maddi ve manevi zarara uğrama riskinin bu kadar yüksek olduğu bir konuda önlem alınması da kaçınılmazdır. Bu prensipten hareketle ülkemizde, yangına karşı önlem alınması hususunda yönetmelikler ve standartlar tesis edilmiştir.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik(BKHY); tüm yapılarda yangına karşı önlem alınmasını zorunlu kılmakta olup, yönetmelik hükümlerine uyulmaması sonucu oluşacak maddi ve manevi zararlardan tüm tarafları (üretici, proje firması, danışman firma, yüklenici, son kullanıcı) kusurlarıyla orantılı olarak sorumlu tutmaktadır.

BKHY uyarınca; binaya/tesise, yangın riskine uygun olarak (düşük, orta, yüksek tehlike vb.) yangın dolabı, sprinkler, hidrant, köpük monitörü vb. yangından korunum tesisatı kurulması gerekmektedir. Binanın yangın riski; kullanım amacı, alanı ve yüksekliği ile bağlantılı olarak sadece yangın dolabı veya yangın dolabı + hidrant veya her üç sistemin bulunup bulunmayacağı değişiklik göstermektedir. Keza bina veya tesiste kullanılan, yangın riskiyle uyumlu olarak yukarıda belirtilen yangınla mücadele araçlarını (yangın dolabı, sprinkler, hidrant) besleyecek yangın pompasının debi ve basıncı hesaplanmakta, itfaiye ulaşıncaya kadar stoklanması gerekli olan su miktarı ve depo büyüklüğü tespit edilmektedir.

Yangınla mücadele kapsamında tesis edilecek yangın pompasının elektrik ve mekanik özellikleri BKHY ve TS EN 12845 adlı yangın standartlarında tarif edilmektedir. TS EN 12845, Avrupa yangın standardı olan EN12845 + A2 (2009) ile aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı” dır.