Yangın Sistemleri

Yangınla mücadele, bina tekniğinin temel ve ayrılmaz parçasıdır. Yangın pompaları ise endüstriyel tesislerden konutlara, okullardan hastanelere, havalimanlarından alışveriş merkezlerine kadar tüm yapılarda sulu söndürme sistemlerinin kalbini oluşturmaktadır.

Yangın anında, itfaiye gelene kadar yangını kontrol altında tutan ve insanlara kaçış alanı sağlayan otomatik sprinkler sistemleridir. Sprinkler sistemlerinin kalbi ise yangın pompalarıdır. Yangın pompaları, diğer pompa tiplerine kıyasla çalışmaya hazır halde bekleyen, yangın anında kullanılan cihazlardır bu nedenle olası bir yangın durumunda sistemin su ihtiyacını sağlayacak şekilde çalışır durumda olmalı, haftalık testlerin, periyodik bakımların sorumlu kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Binalarda yangınla mücadele sistemlerinin henüz proje aşamasındayken yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması ve ilgili bileşenlerin bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen standartlar ve yönetmelikler ile can ve mal güvenliğini maksimum seviyede korumak birincil hedeftir. Bu hususta mevzuat birlikteliğini hedeflediğimiz Avrupa standartları ülkemiz için de referans niteliği taşımaktadır. Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki yasal zeminin temelini;

  • 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 27/11/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve
  • 10.2015 tarihinde yayınlanan “TS EN 12845:2015/AC:2016 :2016 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım” standardı oluşturmaktadır.

Uzun yıllara dayanan AR-GE, üretim ve uygulama deneyimi ile ETNA; yangın pompa sistemlerinde yüksek kaliteli, standartlara uygun, profesyonel çözümleri ile can ve mal güvenliğinizi korumaya yönelik hizmet sunmaktadır.