Faydalı Bilgiler

Yürürlükte bulunan ve yangınla mücadele mevzuatının omurgasını oluşturan "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri madde 6-3' e göre;

Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;
a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri,
b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,
c) Yapı denetimi kuruluşları,
ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları,

kusurlarına göre sorumludur. Yangın hasarları sonucu oluşacak maddi ve manevi kayıpların telafisi ve cezai hususlarda, madde 6-3 de belirtilen şahıs ve tüzel kişilikler kusurları oranında müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Yangınla mücadelede tesis edilecek ekipmanlar (yangın pompası ve donanımı)ile sistemin güvenirliği, hafife alınacak veya riske atılacak bir mevzu değildir. Olası hukuksal ihtilaflarda zor durumda kalmamak için yönetmelik ve TS EN 12845 yangın standardımızın şartlarına haiz yangın pompalarının kullanılmasını tavsiye ederiz.