Faydalı Bilgiler

Hidrofor çıkış basıncı, hidroforun emiş kollektörüne gelen ön basınç ile hidroforun oluşturmuş olduğu basıncın toplamıdır. Türkiye’deki hidrofor sistemlerinde genel olarak hidrofor besleme hattında atmosfere açık, hidrofor ile aynı seviyedeki su deposu kullanıldığı için, suyun ön basıncı ihmal edilebilecek seviyelerdedir. Hidrofor çıkış basıncının tespitinde; hidroforun bulunduğu mekan ile binadaki en üst kattaki hidrofora en uzak su tüketim noktası arasındaki mesafe, kritik hat olarak adlandırılır. Bu kritik hat üzerindeki en son kullanıcıda, 10-15 mSS akma basıncı olacak şekilde hidrofor seçimi gerçekleştirilir. Bu durumda;

Hm : h + ΣΔp + 15 (mSS)

Hm= Halt : Gerekli minimum hidrofor basıncı (mSS)
h : Bina statik yüksekliği-kod farkı (mSS)
ΣΔp : Toplam iletim kayıpları (mSS)
15 (mSS) : İş yapacak basınç (akma basıncı)

Hm ile bulunan mSS cinsinden basınç değeri, hidroforun çalışmaya başlayacağı Halt (alt basınç) noktası olarak kabul edilir. Bilindiği üzere hidroforlar bir denge tankı ile birlikte kullanılmaktadır. Bu denge tanklarında stoklanan suyun basıncı Halt ile Hüst basınç arasında
değişmektedir. Halt, Hüst basınç değerleri baz alınarak bir basınç şalteri vasıtasıyla hidrofor pompalarının devreye giriş-çıkışları kontrol edilir.

Hüst : Halt + 15 (mSS), üç pompalı hidroforlarda ise;
Hüst : Halt + 20 (mSS) olacak şekilde ayarlanır.

Tesisat toplam iletim kayıpları (SDp)’nin hesaplanması, her zaman tesisata ilişkin tüm detay bilgilerine(kritik hat üzerindeki boru çap ve uzunlukları, dirsek, vana, fittings v.b. armatürlerin sayısı) sahip olmayı gerektirmektedir fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tesisat toplam iletim kayıplarının (SDp) hesaplanmasında emniyetli, pratik bir yöntemin kullanılması uygun olacaktır. Toplam iletim kayıplarının (SDp) pratik olarak hesaplanmasında; bina statik yüksekliğinin %20-25 oranında bir kaybın, toplam iletim kayıpları olarak öngörülmesi uygun olacaktır.

 

Örnek: Statik yüksekliği 42 m (yaklaşık 14 katlı) bir bina için gerekli

kullanım suyu hidrofor basıncı hesaplanırken;
Hm= 42 x 1,25 + 15= 67,50 mSS
Hm= Halt= 67,5 mSS

Hüst= Halt + 20 mSS= 87,5 mSS


Örneğimizdeki Q= 18 m³/h, Hm=Halt= 67,5 mSS kapasitesine sahip
toplam debiyi verebilecek, 2 veya 3 pompalı hidrofor sistemi DIN
normlarına uygun bir çözüm olacaktır.


Not: Bina içerisindeki basınç dağılımı öngörülürken, tesisatın hiçbir noktasında statik su basıncının 5 bar’ı (50 mSS) geçmemesine dikkat edilmelidir. Bina içerisinde tesisat üzerinde 5 bar’ı geçen bölgelerde basınç düşürücü (regülatör) kullanılması veya tesisatın zonlara ayrılması uygun olacaktır.