Faydalı Bilgiler

Aşağıdaki hesap yöntemi, dik veya yatay tankların gerekli hacim hesabında kullanılır. Hacim hesabında, hidrofor setindeki ana pompalardan sadece bir tanesi dikkate alınır.

Bir saatte müsade edilebilen motor şalt sayısı, pompa debisi, pompa çalıstırma basıncı ilişkileri tespit edilmelidir.


Vmt = Membranlı basınç tank hacmi (m3/h)
Qp = Ortalama pompa debisi (m/h) (Qmin + Qmax/2 = Qp)
Pmax = Max. basınç ayarı (mSS)
Pmin = Min. basınç ayarı (mSS)
Z = Bir saatte müsade edilen motor şalt sayısı

ÖRNEK
2 KO 25-8/75 Hidrofor için;
Pmax. = 82 mSS
Pmin. = 60 mSS
Qmax. = 25 m3/h
Qmin. = 17 m3/h
Z = 40 (tablodan bulunur)

Denge Tankı Ön Basınç Ayarı

Denge tankı ön basıncı hidrofor devreye girme alt basıncından (Halt) daha düşük bir değere ayarlanmalıdır.

Seçilen Tankın;

  • Dayanım basıncı; kullanılan pompanın Hmmax. (Q=0 olduğu noktadaki basınç) değerine göre seçilmelidir. Yukarıdaki örneğe göre, pompanın Hmmax.’› 110 mSS olduğu için tankın PN16 sınıfında olması gerekiyor.
  • Tank basınç ayarı; en son devreye giren pompanın alt basınç ayarının eksiği kadar hava basılmalıdır.
  • Yukarıdaki örneğe göre, alt basınç değeri olan 6 bardan (60mSS) eksiği olan 5.4 bar hava basılmalıdır.

Ön Basınçlı Tank Görünümü-Boş Tank            Çalışma Şartlarındaki Tank Görünümü