Faydalı Bilgiler

Dünya elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünün pompalama sistemleri tarafından harcandığı düşünülürse pompalarda yapılacak verimlilik çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 

Pompalarda enerji tasarrufu yapmak için 4 seçenek:

1) Optimum pompa seçimi

2) Motor devir frekansının ayarlanması

3) Çark çapının ayarlanması

4) Yüksek verimli motor kullanımı

 

MOTOR DEVİR FREKANSININ AYARLANMASI

Motor devir hızının azaltılması; elektrik motorunda harcanan elektrik sarfiyatında, dikkate alınması gereken değerde tasarruf sağlayacaktır. Bunun temel nedeni; motordaki elektrik sarfiyatının, motor devir sayısının kübü ile orantılı olmasıdır. Örnek olarak; 2950 d/dk hız ile çalışan bir motorun devri %20 azaltıldığında, yani yaklaşık 2360 d/dk ile çalıştırıldığında, motor frekansı 40 Hz olacak ve motorun çektiği enerjiden %49 tasarruf sağlanacaktır. Motor hızındaki düşüş, motor ömrünü ciddi miktarda arttıracaktır. Pompa performansı, pompa devir sayısı ile doğrudan bağlantılıdır.

• Pompa debisi, pompa devir sayısı ile lineer (doğrusal) bağlantılıdır. (1. Dereceden fonksiyon)
• Pompa basıncı, pompa devir sayısı ile parabolik olarak bağlantılıdır. (2. Dereceden fonksiyon)
• Pompa güç tüketimi, pompa devir sayısı ile kübik olarak bağlantılıdır. (3. Dereceden fonksiyon)
• Pompa devir sayısındaki az bir değişiklik, pompa güç tüketiminde çok yüksek miktarda fark (azalma veya artma) oluşturur

Motor devir sayısı 2900 d/dk (50 Hz)’den 1450 d/dk (25 Hz)’e yarıya indirildiğinde;
• Pompa debisi (Q) yarıya düşer
• Pompa basıncı (H), 50Hz (2900 d/dk)’deki basıncın, dörtte birine düşer
• Pompa motor gücü (P), 50Hz (2900 d/dk)’deki gücün, sekizde birine düşer