Faydalı Bilgiler

Isıtma sistemlerinde kullanılan sirkülasyon (devirdaim) pompasının kullanım amacına göre tesisattaki montaj yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

1. Isıtma Devresi Sıcak Su Sirkülasyon (Devirdaim) Pompası: Tesisatın kazan çıkış tarafına & radyatör besleme hattına bağlanır.

2. Sıcak Su Hazırlama - Boyler Hattı Devresi Sirkülasyon Pompası: Binada kullanılacak/tüketilecek olan sıcak suyu hazırlayan boylerin ihtiyaç duyduğu ısının kazandan boyler içerisindeki serpantin devresine iletilmesini-sirküle edilmesini sağlayan pompadır. Kazan çıkışı ile boyler girişi arasındaki hat üzerine bağlanır.

3. Kazan Şönt (Kısa Devre) Pompası: Isıtma kazanındaki gövde içerisindeki ısıl farkların mümkün olduğunca az olması kazanın ömrü açısından önemlidir. Eğer şönt pompa kullanılmaz ise kazandan çıkan 90°C deki su, kazana 70°C de dönecek ve dT:20C olacaktır. Bu sıcaklık farkı kazan içerisinde lokal olarak sıcak ve soğuk bölgeler oluşmasına neden olacak, bu durum ise ısıl farklar nedeniyle kazan kaynak noktaları vb. alanlarda zaman içerisinde deformasyonlara neden olacaktır. Şönt pompa kullanılarak kazandan çıkan ve dönen su sıcaklığı farkı ΔT daha küçük değerlere (10 °C) çekilir. Böylelikle kazanın zarar görmesinin önüne geçilmiş olur.