Faydalı Bilgiler

Drenaj, atık su(fosseptik) pompa uygulamalarında pompanın basma hattı üzerine tesis edilen tesisat bileşenidir. Y şeklinde yapıya sahip olup, içerisinde plastik bir top mevcuttur. Pompa çalışıp basınçlı su gönderdiğinde çek valf içerisindeki plastik top, Y  şekil yapısından dolayı yan kanala girer. Pompa durduğunda ise plastik top kendi ağırlığı ile tekrar akış kanalına geri döner. Plastik topun bu hareketi, drenaj pompası durduğunda basılan atık suyun tekrar atık suyun toplandığı depoya, tanka geri gelmesini engeller. Toplu tip çek valf kullanılmazsa basılan akışkan pompa durduğunda depoya, tanka geri gelebilir. Bu ise verimsiz bir çalışma demektir. Pompaya tekrar iş üretilmesidir. Bu nedenle drenaj pompası uygulamalarında pompanın basma hattına mutlaka 1 adet toplu tip çek valf tesis edilmesi gerekir.