Kişisel Verilerin Korunması

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dudullu OSB. 2. Cad. No:14 34775 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim şirketimiz ALP Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Hizmet binamız / üretim sahamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme alanı, otopark, üretim tesisi, yükleme-boşaltma alanları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan yaklaşık 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler birimi tarafından denetlenmekte ve şirketimiz tesislerine giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, şirketimiz bina-demirbaş-çevre güvenliğinin sağlanması ve bunun için gerekli güvenlik prosedürlerinin sağlanması ve sonuç olarak fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun taraf olacağı uyuşmazlıkların çözümü / hukuk işlerinin takibi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz taraf olunan uyuşmazlıkların çözümü (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve mevzuat gereği talep halinde (veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması) hukuki sebebine dayanarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri) aktarılabilecektir. Bunun haricinde söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz hizmet binamız / üretim sahamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, yükleme-boşaltma alanları, üretim alanı ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Dudullu OSB. 2. Cad. No:14 34775 Ümraniye / İSTANBUL adresinde adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.