Pompaların Negatif Emiş Şartlarında Kullanımı

MAKSİMUM EMİŞ DERİNLİĞİNİN TESPİTİ (Z1)

Pompanın kavitasyondan korunması için gerekli maksimum emiş derinliğinin tespitinde kullanılacak formül;

Z1 = Pb – NPSH gerekli – Hr – pV

Pb: Barometrik basınç (mSS). Deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişir. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça barometrik basınç azalır. (Bknz. tablo 2)

Hr: Pompa emiş hattındaki toplam iletim kayıpları (mSS).

pV: Buhar basıncı (mSS). Su sıcaklığına göre değişir. (Bknz. tablo 1)

NPSH gerekli: (Emiş ağzındaki net pozitif basınç). Pompa öngörülen çalışma şartlarındaki NPSH değeridir.

 

Buhar Basıncı Tablosu - Tablo 1

Atmosferik Basınç (Pb) Yüksekliğe Göre Değişim Tablosu - Tablo 2

 

Örnek: Net emiş derinliğinin hesabı
Q : 13 m³/h
NPSH : 4 mSS
Pb : 10,13 mSS
Hr : 2 mSS (Yaklaşık olarak kabul edelim)

Üç farklı su sıcaklık şartında sistemi kullandığımızı düşündüğümüzde;

 T = 20°C’ de Pv : 0,22 mSS

Z1 = 10,13-4-2-0,22 = 3,91 m

 

T = 50°C’ de Pv : 1,147 mSS

Z1 = 10,13-4-2-1,147 = 2,98 m

 

T = 80°C’ de Pv : 4,67 mSS

Z1 = 10,13-4-2-4,67 = - 0,54 m

 

Not : Net emiş derinliğinin tespitinde emniyet payı olarak (-0,5m) almak uygun olacaktır.