TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Beykoz – İstanbul’ da yerleşik bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) yerleşkesinde, ETNA ürünleri tercih edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kurulan ve devlet üniversitesi statüsünde hizmet veren TAÜ’ nün kuruluş amacı; Türk ve Alman yükseköğretim disiplinleri arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine artırmaktır.

Proje kapsamında; 1 adet ETN YN serisi NFPA20 normuna haiz yangın pompası, 1 adet 2FM KO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemi, 8 adet ecocirc XL model frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları, 24 adet DH ve DP serisi atık su(drenaj) pompası bulunmaktadır.

NFPA 20 normuna haiz ETN YN 65/32-2-75-10-9 tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm(GG25), pompa fanı(çark) bronz malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 65/32 tip norm pompalar, 0 kapasitede anma basıncının %65’inin altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pompasında KO 10/9-40 serisi 1 adet jokey pompa tesis edilmiş olup, jokey pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanmaktadır.