Yangınla Mücadele Çözümleri

Yangınla mücadele, günümüzde bina tekniğinin en temel ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Düzenlenen yönetmelik ve standartlar ile can ve mal güvenliğini maksimum seviyede korumak birincil hedeftir. Bu hususta mevzuat birlikteliğin hedeflediğimiz Avrupa normları, ülkemiz için de referans niteliği taşımaktadır.

Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki mevzuat incelendiğinde;

  • Bakanlar kurulunun 2015/7401 sayılı kararı ile resmi gazetede 9/07/2015 günü yayınlanarak revizyonu gerçekleştirilen “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik”
  • Temmuz 2012 tarihinde son güncellemesi yapılan “TSEN12845+A2; sabit yangın söndürme sistemleri, otomatik püskürtme sistemleri-tasarım, kurulum ve bakım” adlı standart

yangınla mücadele konusunda yasal zeminin omurgasını oluşturmaktadır.

Uzun yıllara dayanan ar-ge, üretim ve uygulama deneyimi ile ETNA; yangın pompası sistemlerinde yüksek kaliteli, standartlara uygun, profesyonel çözümlerle, can ve mal güvenliğinizi korumağa yönelik maksimum seviyede hizmet sunmaktadır.