Faydalı Bilgiler

“Net Positive Suction Head” ifadesindeki kelimelerin baş harfleri ile ifade edilen kavramdır. NPSH değeri; pompanın yeraltından emiş şartlarında çalıştırılması durumunda, pompanın kavitasyona uğramadan(debi-basınç düşümü ve hasar oluşmadan) sağlıklı bir şekilde emiş yapabileceği net derinliği tespit etmek için kullanılan, pompa emiş ağzındaki positif basınç (mSS) dır.

Santrifüj pompaların kavitasyonsuz çalışabilmesi için pompa girişinde olması gereken minimum basınç değerini ifade eder. Akışkanı sıvı halde tutup, buharlaşmasını önlemek için gerekli olan basınç miktarıdır.

Negatif Kottan Emiş Hesabı için tıklayınız.