Haberler

Odağımız Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Verimliliği Yüksek Pompa Çözümleri

26.01.2021

Firmalar da insanlar gibi dinamik yapıya sahiptir ve sürekli güncel kalması gerekmektedir. Bu açıdan Ar-ge ve inovasyon faaliyetleri firmalar için hayati önemdedir. ETNA olarak bizler de hedeflerimize ulaşabilmek için sürekli ürün geliştirme/iyileştirme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Ürün gamımızın genişletilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerimizden bazıları; EFP serisi drenaj pompası segmentinde 1,1Kw güçte flatörlü parçalayıcı bıçaklı drenaj pompası, komple paslanmaz çelik dik milli çok kademeli santrifüj pompalar, bölünebilir gövdeli (Split case) pompa imalatı gelmektedir. 2020 yılı sonlarına doğru ise uçtan emişli norm pompalarımız ve EILR serisi inline kuru rotorlu pompalarımızın daha yüksek-debi basınçlara çıkarılmasına dair geliştirme faaliyetlerimiz olacaktır.

Ürün geliştirmede temel yaklaşımımız; mümkün olduğunca ürünlerimizi kullanan müşteri tabanımızı genişletmek, ki bu maksatla özellikle son kullanıcıların talep ettiği ürün gamını artırmağa çalışıyoruz. Bunun yanında konutsal ve ticari bina uygulamalarına yönelik sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerde ise enerji verimliliği, müşteri memnuniyeti ön plana çıkmaktadır. Ürün geliştirmenin yanında bir diğer önem verdiğimiz husus; satış sonrası hizmetlere dair memnuniyetin artırılmasıdır. Bu kapsamda Türkiye geneline yaygın 104 yetkili servisimiz guruplar halinde düzenli olarak fabrikamızda ağırlanmakta yeni ürün/müşteri memnuniyetini artıracak hususlar hakkında düzenli eğitimlere alınmaktadır. Ürünlerimizi kullanan tüketicilerimize taahhüdümüz, yüksek kaliteli ve kabul edilebilir fiyatta ürünleri sunmak ve sonrasında yanlarında olarak memnuniyeti en üst seviyede sağlamaktır.

Sorunuza ülkemiz özelinde cevap verecek olursak Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre; Elektrik enerjisinin %25 i konutlarda, %6 ticari alanda, %5 i kamu kurumlarında, %4 sokak aydınlatması, %60 ise Sanayi sektöründe üretimde kullanılmaktadır. Sanayide kullanılan elektriğin %70 i ise asenkron motorlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla toplam tüketimin %40-45 lik bölümü direkt olarak bizim sektörümüzle alakalıdır. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliğini ErP-ecodesign direktifi gereği gerek asenkron motorlar gerekse de santrifüj pompalara dair enerji verimliğini daha üst seviyeye çeken kriterler bulunmaktadır. Bizler de üretimimizde bu düzenlemelerin gerektirdiği nitelikte üretim yapmaktayız. Enerji verimliliğini artıracak bir diğer husus; daha yüksek verimlilikte motor kullanmağa ilave olarak sistemin frekans kontrollü-değişken devirli olmasıdır. Bizlere ulaşan taleplerde; sistemin frekans kontrollü olarak tesis edilmesi durumunda işletme aşamasında sağlayacakları enerji tasarrufu ve bedel olarak muhataplarımızı bilinçlendirmekte ve yeni nesil, enerji verimli yüksek ürünlerimizin kullanımını teşvik etmekteyiz.

2020 yılına dair ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle orantılı olarak tüketici güveninin artacağını ve bunun dolaylı olarak ürünlerimizin satışına yansıyacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında TL bazlı olarak iç piyasa satışlarımızda %20 büyüme öngörmekteyiz. Asıl odaklanacağımız alan ise az öncede ifade ettiğim üzere ihracatın artırılması olacaktır. Bu alanda önümüzün açık olduğunu görmekteyiz. Ürün gamımıza dair; bireysel kullanıcılarımıza yönelik drenaj pompası segmentinin geliştirilmesi, komple paslanmaz dik milli pompalar, bölünebilir gövdeli-Split case pompaların eklenmesi önceliğimizdir. Ayrıca yangın pompalarımıza dair UL&FM sertifikasyon sürecinin tamamlanması ihracattaki performansımızı yukarı çekecektir. 2020 yılında bir diğer uygulamamız ETNA ürün gamını daha tabana yaymak için ETNA küçük konutsal segmentini, dağıtım kanalını yaygınlaştırmak olacaktır.

Genel itibarı ile sektörümüz Dünya ile rekabet edebilir seviyededir. Güncel teknik gelişmeler ve Avrupa Birliği düzenlemeleri yakından takip edilmekte ve hızlıca adapte olunmaktadır. Sektör paydaşlarının yakın iş birliğini sağlayacak dernek ve platformlar daha aktif ve kapsayıcı olabilir. Bir diğer husus; sektör ile üniversite işbirliğini geliştirmekte çok faydalar var. Böylelikle sektörümüze dair cari açık verdiğimiz kalemlerde ürün geliştirme, verimlilik artırma hususlarında daha hızlı yol almak mümkün olur. Sektöre dair iyileştirilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise özellikle yangın mevzuatımızdaki eksiklik ve çelişkilerin bulunmasıdır. Sektörü denetleyen sertifikalandıran bağımsız akredite kuruluşların olmaması zaman zaman kaosa yol açmaktadır. Belirtilen eksikliklerin giderilmesine dair atılacak her adım sektörümüzü ileri taşıyacaktır.

ETNA olarak gerek firmamızın gelişimini sağlamak gerekse de ülkemize daha fazla katma değer üretmek ve istihdam oluşturmak için gece-gündüz çalışmaktayız. Bu doğrultuda gerek üretim hatlarımızı gerekse de beşeri kaynağımızı en üst seviyede tutmakta, servis teşkilatımızı düzenli teorik ve uygulamalı eğitimlerle güncellemekteyiz. Böylelikle müşteri memnuniyetinin artacağına inancımız tamdır. Verimlilik artırıcı ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerimizle sektörümüze güç katacağımıza inanıyoruz. İhracat faaliyetlerimizle ülkemize olan katkımızın artmasından mutluluk duyacağız.