Haberler

Tanıtım Toplantısı & Yangın Seminerleri

20.11.2014

ETNA, 2014 yılı tanıtım toplantısı & yangın seminerlerinin sonuncusunu 20 Kasım 2014 perşembe günü Bursa Sheraton Otel’de gerçekleştirdi. Organizasyona Bursa’nın önde gelen proje & mekanik taahhüt, mühendislik firması yetkileri, iller bankası, organize sanayi bölgesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri teknik yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

ETNA Pazarlama Müdürü Halil Kızılhan’nın sunumunun 1. bölümünde firma tanıtımı, 2014 yılında satış programına dahil edilen yeni ürünleri, yüksek teknoloji frekans kontrollü sirkülasyon pompaları & hidrofor çözümleri ve frekans kontrollü ürünler konusunda Avrupa & Türkiye pazarındaki yönelimler & trendlere değindi.

Sunumun 2. Bölümünün de ise Türkiye yangınla mücadele mevzuatını oluşturan TS EN 12845 +A2 standardı, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerinin proje müellifleri, yükleniciler, bina sahipleri ve üreticilere getirmiş olduğu sorumluluklar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kızılhan, Türkiye’de yasal mevzuatın tüm konut ve tesislerde TS EN 12845 +A2’e uygun yangın pompası kullanımını zorunlu tuttuğunu, bu ve benzeri konularda ilgili Türk standartlarının kullanılmasını, eğer Türk standartlarında eksiklik varsa Avrupa standartlarının referans alınabileceği hükmünü getirdiğini, eğer Avrupa standartlarında da eksiklik varsa, uluslararası geçerliliği olan normların kullanılabileceğini ifade etti. Kızılhan yapmış olduğu konuşmada; yangın sektöründe, çok açık olan bu yasal hükme ve aynı zamanda bir Avrupa normu olan TS EN 12845 +A2’e rağmen, talebin Amerikan sertifikalı ürünlere bilinçli olarak yönlendirildiğini, bir algı yönetimi ve odak saptırılması yapıldığını ifade ettiler. Yerli üretimin yaygınlaşması, ulusal test & gözetim ve sertifikasyon kurumlarının oluşması ve işlerlik kazanması için Türkiye’nin kendi normlarına, yasal mevzuatına sahip çıkması gerektiği konuşmada dile getirildi.

Kızılhan, konuşmasının son bölümünde UL ve FM kavramlarının neler ihtiva ettiği, TS EN 12845 +A2 & NFPA 20 normlarının karşılaştırması vb. hususlarda katılımcıları bilgilendirdi.