22 Mart Dünya Su Günü

SU HAYATTIR, SUYU AKIŞINA BIRAKMA

“Dünyadaki mevcut su hacmi 141 milyar m3’tür. Bu suyun %98ʹi okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmaktadır; ancak tuzlu olduğu için içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2.5ʹi tatlı sudur.”

“Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır.”

“Dünyada yaklaşık 2,1 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamamaktadır.”

Su, gezegendeki her ekosistemin bir parçasıdır ve canlılığın devamı için hayati bir öneme sahiptir. Doğal su kaynakları aşırı tüketildiğinde, tatlı su miktarı azaldığında hayatın devamlılığı riske girer.

Bugün, dünya nüfusunun en az %40’ı su sıkıntısı yaşıyor. 2050 yılına kadar su kıtlığının daha da yaygınlaşacağı ve her dört kişiden birinin bundan etkileneceği tahmin ediliyor. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakabilmek ve hayatın devamlılığını sağlayabilmek için suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız.

Suyunuzu Tasarruflu Kullanabilmeniz İçin Bazı Öneriler

  • Aylık su tüketiminizi azaltmak için bireysel/aile üyeleri ile birlikte gerçekçi hedefler koymak
  • Duş süresini kısaltmak
  • Tekstil ve gıda harcamalarında tutumlu olmak
  • Bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmemek
  • Çamaşırları ön yıkamasız yıkamak
  • Araba yıkamak için ayırılan bütçeyi sınırlandırmak
  • Boşa musluk açık bırakmamak
  • Su kirliliğine neden olan eylemlerden kaçınmak
  • Su kaynaklarının yanı sıra elektrik ve doğal gaz gibi diğer kaynakların tüketiminde de tasarruflu olmak

 

Kaynaklar

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiyenin_su_riskleri__raporu_web.pdf

https://www.cekud.org.tr/tr/su-nedir-suyun-onemi/

https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4960/Dunyada-844-Milyon-Insan-Icme-

Suyuna-21-Milyar-Insan-Temiz-Suya-Ulasamiyor